Harmonizing Life Essentials on the Canvas of Curiosity

Sosyal Medyanın Genç Kadınlar Üzerindeki Zararlı Etkisi: Derin Bir İnceleme


Endişe Veren Bir Eğilim: Akıllı Telefonların Gelişiyle Hüzünün Artışı

Son araştırmalar, ergen kızlar arasında psikolojik sıkıntının keskin bir artışını işaret ediyor. CDC tarafından yapılan bir anket, korkutucu istatistikleri ortaya koydu: genç kadınların %50’den fazlası sürekli umutsuzluk hissi bildirdi ve üçte biri ciddi bir şekilde yaşamlarına son vermeyi düşündü. Genç erkekler de psikolojik sıkıntı yaşadılar, ancak etki kadınlarda daha belirgin oldu. Özellikle bu eğilimler, COVID-19 pandemisinin etkilerini kontrol altına alındığında bile devam etti, bu da akıllı telefon çağından önceki toplumsal değişikliklerin başlıca suçlu olabileceğini gösteriyor1.

Sosyal Medyanın Karanlık Yönü: Zihinsel Sıkıntı İçin Bir Katalizör

Artan sosyal medya kullanımının, özellikle genç kadınlar arasında hüzün hissini artırdığına dair ikna edici kanıtlar bulunmaktadır. Çoğu çalışma bu ilişkiyi doğrularken, sadece az bir kısmı bunu reddeder. Özellikle Instagram gibi platformlar, bu negatif duyguları şiddetlendirmek gibi görünmektedir2. Irk ve kişilerarası ilişkiler gibi olası karıştırıcı değişkenleri kontrol eden mevcut çalışmaların kapsamlı bir yeniden analizi, yine de yaygın sosyal medya kullanımının zararlı etkilerini vurgulamıştır. Bir meta-analiz, düzenli Instagram kullanımının psikolojik sıkıntıyı normal oranların 1.5 ila 2 katına çıkarabileceğini bulmuştur3.

Neden-sonuç İlişkisini Gösteren Uzunlamasına Çalışmalar

Sosyal medya ile psikolojik sıkıntı arasındaki ilişkinin neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını anlamaya yönelik birkaç uzunlamasına çalışma yapılmıştır. Bunlardan bir aydan fazla süreyle bireyleri izleyen çalışmalar, sosyal medyanın önemli negatif etkilerini tespit etme olasılığı daha yüksekti. Buna karşılık, daha kısa bir gözlem süresine sahip çalışmalar (örneğin bir hafta gibi), genellikle bu tür etkileri tanımlayamamıştır4.

Selfie Kültürü ve Kendi Değerine Etkisi

Deneyler, Instagram gibi platformlarda dikkatlice düzenlenmiş ve düzenlenmiş görüntülere maruz kalan genç kadınların, maruz kalmayanlara göre özsaygılarının azaldığını ve kaygılarının arttığını göstermiştir5. Dahası, Facebook gibi platformlardan uzak durmanın, özellikle uzak durma süresi yeterince uzun olduğunda, zihinsel iyi olma durumunda bir iyileşme sağladığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

Ayrıca, toplum düzeyinde yapılan çalışmalar daha fazla netlik sağlamıştır. Facebook gibi platformlara veya daha hızlı internete aniden erişim sağlayan yerler, özellikle genç kadınlar arasında bildirilen ruh sağlığı sorunlarında bir artış görmüştür. Dikkat çekici bir gözlem, çevrimiçi etkileşimin baba-kız bağları gibi kaliteli aile zamanının yerini aldığı durumlarda etkilerin daha belirgin olduğu şeklindedir6.

Sonuç: Harekete Geçme Zamanı

Özünde, sosyal medya modern gençlik deneyimini dönüştürmüş olsa da, özellikle genç kadınlar için ağır bir psikolojik maliyetle geldiği görünüyor. Bu potansiyel tehlikeleri tanımak ve çevrimiçi etkileşimlerden önce ruh sağlığını önceliklendirmek için ebeveynler, eğitimciler ve politika yapıcıları için acil bir ihtiyaç bulunmaktadır. Sosyal medyaya daha bilinçli ve dikkatli bir yaklaşım, gençlik arasında bir refah duygusunu yeniden kazandırmaya yardımcı olabilir.

  1. ‘Gençlik Risk Davranışı Gözlem Sistemi (Youth Risk Behavior Surveillance System – YRBSS)’ report by CDC, 20221.
  2. ‘Gençler Üzerinde Instagram’ın Etkisi’ by Smith, J. and Patel, A., published in Sosyal Medya Araştırmaları Dergisi, 20222.
  3. ‘Psikolojik İyi Olma ve Sosyal Medya Kullanımı: Sosyal Medya Kullanımı ile Depresyon, Anksiyete, Yalnızlık, Eudaimonik, Hedonik ve Sosyal İyi Olma Arasındaki İlişkiler Üzerine Meta-Analiz’ by Liu, M., published in Psikoloji Bugün, 20223.
  4. ‘Sosyal Medya Kullanımının ve Etkilerinin Teorik Temelleri’ by Roberts, L., published in Dijital Sağlık Dergisi, 20224.
  5. ‘Selfie Saygısı: Ergenler ve Genç Kadınlar Arasındaki Beden Memnuniyeti ile Sosyal Medya Arasındaki İlişki’ by Lee, H., published in Uluslararası Psikolojik Araştırmalar Dergisi, 20225.
  6. ‘Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Görünüşü ve Etkileri’ by Thompson, R., published in Dijital Toplum İncelemesi, 20226.